Поверителност GDPR

Екипът по поддръжката на zaKluch.com винаги е полагал всички възможни усилия да защити личните Ви данни в най-висока степен. 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) въвежда още по-строги правила, които имаме готовност да приложим изцяло. 
Новите изисквания ни позволяват да бъдем още по-активни в гарантирането на неприкосновеността на Вашите данни, на Вашия личен живот, като цяло.

Във връзка с влизането в сила на новите правила от 25 май 2018 година се нуждаем от Вашето съгласие, за да Ви допуснем (при процедурата по регистриране) в zaKluch.com, както и да продължим да Ви осигуряваме достъп до потребителския Ви профил в случай, че решите да направите повторно поръчка от нашият сайт.

Необходимо е всеки посетител на zaKluch.com да изрази своето съгласие за обработване на предоставените от него лични данни по смисъла на европейското законодателство, да се запознае и да потвърди съгласието си с приложената в информационната система Декларация за поверителност и Условията за ползване на сайта на проекта. Прочитайки следният текст, то Вие гарантирате че:

 Декларирам, че съм запознат и се съгласявам с Декларация за поверителност.

 Декларирам, че съм запознат с Условията за ползване на сайта.

Можете да се свържете с администратор на сайта чрез e-mail: zakluchcom@gmail.com и да дефинирате нужда от премахване на профил, както и други въпроси, свързани с личните данни.